Rostlinná výroba

  • foto by Filip Kučera
    foto by Filip Kučera

Obhospodařujeme 1400ha z toho 850 ha orné půdy a 570 ha luk. Zaměřujeme se především na krmné plodiny pro živočišnou výrobu – jetel, kukuřice, následuje 350 ha obilovin, mák a řepka.

 

Už řadu let dodáváme sladovnický ječmen do pivovaru Plzeňský Prazdroj.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro včelaře:

riziko pro včely

Přípravek  Datum plánované aplikace  Blok  Název  Katastr
Nexide - ZNV  27.8.2019- 30.8.2019  0302  Královsko  Černov, Nová Buková
Nexide - ZNV  27.8.2019- 30.8.2019  9205/9  Pastvina  Nová Buková
Nexide - ZNV  27.8.2019- 30.8.2019  9702/1  Pustý Vrch  Horní Cerekev
INSODEX 480 EC SPe8  27.8.2019- 30.8.2019  1402/3  Samson  Nová BUková
 

 Přípravek

Datum  plánované aplikace Blok Název Katastr
Insodex 480 EC SPe8. 1. 4. 2019 - 9. 4. 2019 0501/3 Pláňava malá Horní Cerekev
  1. 4. 2019 - 9. 4. 2019 0503/2 U Hříběcký zast.  Horní Cerekev
  1. 4. 2019 - 9. 4. 2019 2201/1 Lipka Velká Rohovka
  1. 4. 2019 - 9. 4. 2019 2201/6 Lipka Malá Rohovka
  1. 4. 2019 - 9. 4. 2019 3102/2 Dobrá Voda velké Dobrá Voda u Pacova
  1. 4. 2019 - 9. 4. 2019 5501 Veselá u hřbitova Veselá u Částova
  1. 4. 2019 - 9. 4. 2019 9503/1 Pláňava Horní Cerekev
Nurelle D - SPe8. 7. 4. 2019 - 9. 4. 2019 9004/1 Čejkovský Čejkov
  7. 4. 2019 - 9. 4. 2019 9205/22 Čtvrtka malá Chrástov u Horní Cerekve
  7. 4. 2019 - 9. 4. 2019 9004/1 Pláňava Horní Cerekev
Fury 10 EW - ZNV 6.5.2019 - 9.5.19 3405/1 Hutě za chalupou Ostrovec u Houserovky
  6.5.2019 - 9.5.20 9004/1 Čejkovský Čejkov
  6.5.2019 - 9.5.21 9205/22 Čtvrtka malá Chrástov u Horní Cerekve