Publicita

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Rozvodí, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013261

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti Rozvodí, spol. s r.o. Předmět projektu spočívá v náhradě jedné staré technologie za jednu technologii novou, úspornější. Jedná se o kolový manipulátor. Náhrada této technologie přinese úsporu energie i nákladů ve výrobním procesu společnosti, který se týká zejména smíšeného hospodářství. Očekává se zefektivnění procesů ve společnosti, snížení ekologické stopy, úspora energie a nákladů, snížení emisí CO2, zlepšení pracovního prostředí, lepší ekonomika výroby, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a rozvoj společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.