Bioplynová stanice

V polovině listopadu 2011 byla uvedena do provozu „Bioplynová stanice“ o výkonu 800 kW a od prosince 2012 byl přidán a uveden do provozu druhý motor o výkonu 400 kW, s technologií zpracovávající převážně vedlejší produkty ze živočišné výroby, tj. kejda skotu, částečně hnůj, nezkrmené a nezkrmitelné zbytky krmiva, travní senáže, a jako doplněk pak kukuřičná siláž.