Živočišná výroba

V současné době se specializujeme na výrobu mléka, kde tržby za mléko představují převážnou část tržeb podniku za zemědělské činnosti. U 540 ks dojnic holštýnského plemene docilujeme užitkovosti 12 200 kg mléka na dojnici a rok.  Ročně prodáme 6 mil. litrů mléka. Vedle dojnic chováme dalších 520 ks skotu od telat až po vysokobřezí jalovice. Býčky prodáváme jako savá telata.