Vítejte na stránkách společnosti "Rozvodí, spol. s r.o." Černov

Zemědělská společnost Rozvodí, spol. s r.o. vznikla 1.9.1993 po ukončení zemědělské činnosti bývalého ZD Horní Cerekev. V současné době hospodaříme na celkové výměře 1200 ha zemědělské půdy, z toho je 740 ha orné půdy a 460 ha luk. Tato výměra zasahuje do jedenácti katastrálních území a do obvodu deseti obcí. Nejníže položené pozemky se nachází v k.ú. Horní Cerekev v nadmořské výšce 580 m n.m. Nejvýše položené pozemky leží v k.ú. Nová Buková se 717 m n.m. Veškerá výměra zemědělské půdy spadá do oblasti LFA.

Zvláštností oblasti ve které hospodaří naše společnost je to, že zde prochází evropské rozvodí s odtokem vody do Labe a zároveň do Dunaje, z čehož vzešel i název naší společnosti.

Hospodaření celého našeho podniku je založeno na výrobě mléka a elektrické energie. Ve společnosti pracuje 33 zaměstnanců.

Script logo